SFO

SFO

SFO

Torben Vesti Jørgensen
Pædagogisk leder for fritiden

tvj@esbjergkommune.dk

Ansgarskolens SFO
Helle Kiesbye Larsen
Pædagogisk leder for fritiden
heki@esbjergkommune.dk

Vittenbergskoles SFO og CFO
Helle Lykke Fink
Pædagogisk leder for fritiden
hfl@esbjergkommune.dk

Egebæk-Hviding Skoles SFO
Erik Lund Christensen
Pædagogisk leder for fritiden
elc@esbjergkommune.dk

Gredstedbro skoles SFO
Michael Sommer Larsen
Pædagogisk leder for fritiden
msl@esbjergkommune.dk