SFO mål og indhold

Mål og indhold i SFO og klub

Mål og indhold i SFO og klub

I henhold til bilag til "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg kommunes skolevæsen", har byrådet delegeret arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for den enkelte skolefritidsordning/fritids- og ungdomsklub til skolebestyrelserne.

Nuværende målsætning kan ses herunder.

Vadehavsskolens målsætning of SFO og klub