Vadehavsskolens Fritidstilbud

Vadehavsskolens Fritidstilbud

Vadehavsskolens Fritidstilbud

Vadehavsskolens fritidstilbud har som mission at skabe udvikling af børns læring og trivsel ud fra skolens værdier:

  • Læring
  • Livsduelighed
  • Handlekraft og medborgerskab

Fritidstilbuddet består af 7 SFO, CFO og Klubber.

De fire SFO’er har til huse på hver skole - Kongeåvej, Simon Hansensvej, Haulundvej og Egebækvej. Desuden er der tilknyttet en CFO (Center-SFO) på Haulundvej.

De to Fritidsklubber, Klub Ribe Midt og Klub Hviding, er beliggende ved Simon Hansensvej og Egebækvej.

På Simon Hansensvej og Egebækvej er der et særligt tilbud til vores 3. klasser, som danner bro imellem SFO og Klub.

Desuden er der et tæt samarbejde mellem de fire SFO’er og de lokale daginstitutioner om førskolebørn. Dette samarbejde tager udgangspunkt i et fælles årshjul.

Fritidstilbuddet tager udgangspunkt i målstyrrede aktiviteter samt et årshjul og vores Mål- og indholdsbeskrivelse.