Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Forældrevalgte
Mette Hager Petermann (formand) - Vittenbergskolen Vadehav
mettehp2008@hotmail.com
(Mobil: 21781522)
Lasse Bo Varberg Ervolder (næstformand) - Ansgarskolen Vadehav
le@treetops.dk
Vibeke Kamp Jensen - Ansgarskolen Vadehav
vj@danfoss.com
Pia Bennedsen Prahl - Vittenbergskolen Vadehav
pdpjbdb@gmail.com
Anette Rosendahl Thyssen - Egebæk-Hviding skole Vadehav
anettethyssen93@gmail.com
Dorethe Holmstrup - Egebæk-Hviding skole Vadehav
carmen_dorethe@hotmail.com
Dorthe Andersen
Dorthe.andersen@yahoo.dk
Johan Beck
jb@toyota-varde.dk

Medarbejderrepræsentanter
Hanne Lassen Vittenbergskolen Vadehav
vihl@esbjergkommune.dk
Birgitte Andrea Skov
birg5194@esbjergkommune.dk

Ledelse
Anita Kallesøe Jørgensen (Skoleleder)
anijr@esbjergkommune.dk
Martin Andreasen (Administrativ leder og souschef)
maa1@esbjergkommune.dk
Torben Vesti Jørgensen (Fritidsleder)
tvj@esbjergkommune.dk

Suppleanter forældrevalgte
Dorthe Andersen (1. suppleant) - Ansgarskolen Vadehav
Johan Beck (2. suppleant) - Gredstedbroskole Vadehav