Information

Information

Information

Velkommen til Vadehavsskolen!

Skolen er placeret i den sydlige del af Esbjerg Kommune på fire forskellige afdelinger med både skole og fritidstilbud – seneste skud på stammen er vores Asylskole. Hver afdeling har sit særkende, størrelse og udtryk, men fælles for alle er, at vi arbejder med at skabe udvikling for børns læring og trivsel. Vi tror på, at det er i fællesskabet, at elevernes potentiale kommer til syne og kan udvikle sig.
Vores værdier er:
LÆRING – LIVSDUELIGHED – HANDLEKRAFT – MEDBORGERSKAB
De er vigtige pejlemærker for det fremadrettede arbejde i skolebestyrelsen, ledelsen, blandt medarbejderne og med eleverne, når vi skal indfri de politisk stillede mål for elevernes progression i læring og trivsel.
I dette skoleår vil vi have fokus på, at udvikle skolens Pædagogiske Læringscenter samt arbejdet i LKT (læring, kontakt & trivsel). Der er behov for, at vores dygtige lærere og pædagoger samler og deler viden og erfaringer til gavn for elevernes faglige og sociale udvikling og til gavn for det videre professionelle arbejde med at etablere bæredygtige læringsmiljøer for alle.
Det betyder, at vi har fokus på at sikre og udvikle rammerne, så det pædagogiske personale kan lykkes med deres opgave. Det er nødvendigt for at give de bedste betingelser for de mange indsatser, der skal understøtte kerneopgaven. Herunder fagligt løft til alle elever, trivsel, understøttende undervisning, tværfaglighed, science, motion & bevægelse, den åbne skole, fordybelse, overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse og meget mere.
Samtidig har det høj prioritet, at vi som skole bliver gode til at bruge de nye elektroniske platforme, som er blevet introduceret i det forgangne skoleår, nemlig ”Hjerne og hjerte” – trivselsværktøjet.
Vores 1800 elever er så heldige, at gå på en skole med Vadehavet som nærmeste nabo. Området emmer af historiens vingesus, og vi benytter de mange muligheder for læring og dannelse i nærmiljøet. Vi har gode partnerskabsaftaler med både museer, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet nær vores skoler og fritidstilbud. Det giver mening for både vores elever og partnerskaberne, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Vadehavsskolen er naturligvis meget mere end dette – tjek afdelingernes facebooksider med opdateringer fra hverdagen på en levende skole.

ANITA KALLESØE JØRGENSEN