Om Vadehavsskolen

Nyt fra skolelederen

Nyt fra skolelederen

Mere end en skole…

Hvad gør en god skole?
Hvad er den gode undervisning?
Hvad er en god lærer?
Hvad er en god elev?
Hvilke kendetegn gør sig gældende på den gode skole?

Det er vores ønske, at Vadehavsskolen udmærker sig og laver skole for vores elever, som vi kan være stolte af, og som giver eleverne det bedst tænkelige fundament for fremtiden.

Det gælder i øvrigt ALLE vores elever uanset køn, etnicitet og social baggrund.

I alle skolelivets faser vil vi tage på os at skabe rammerne for elevernes læring og trivsel, så det hele tiden bringer dem til nærmeste udviklingszone.

Vi har gennem det seneste år arbejdet med at styrke vores kompetencer og indsatser for et mere inkluderende læringsmiljø.

Vi arbejder med tre forudsætninger i vores syn på børn;

”Alle børn gør det bedste de kan”
”Sprog skaber virkelighed” &
”Adfærd er invitationer”

Vi starter med starten

Arbejdet med overgangen fra børnehave til skole bliver i den kommende tid kigget efter i sømmene i et samarbejde mellem samtlige Ribe-områdets daginstitutioner og Vadehavsskolens skoleafdelinger. Vi har fokus på samarbejde – de professionelle imellem og fra de professionelle til forældre. Det skal betyde noget for den måde, vi kommunikerer om overgang fra dagtilbud til skole med forældre.

Skoleudviklingsprojektet

På hele Vadehavsskolen skolen har vi en drøm om at lave en bæredygtig struktur, hvor vi ved at samle de ældste elever fra vores afdelinger til ét samlet læringsmiljø for overbygningen og samtidig udvikle velfungerende grundskoler, hvor vi målrettet sætter fokus på kvalitet i elevernes skolegang. Én meget vigtig overskrift for vores udviklingsprojekt på skolerne vil være LÆRINGSMILJØ.

Vi har det, der skal til

Arbejdet med børn og læring i folkeskolen er meningsfuldt og givende – det er sjovt og udfordrende, og vi har masser af ambitioner for vores

Netop når vi arbejder på en skole, hvor vores vigtigste fokusgruppe er børnene, så er det afgørende, at tilliden er til stede.
Tillid til, at alle gør det bedste de kan – både børn og voksne
Tillid til, at vi tager fat i hinanden på en respektfuld måde og er i dialog, for at forstå hinanden
Tillid til, at vi kan løfte de fleste udfordringer, hvis bare vi står sammen
Tillid til, at vi kan gøre en forskel, når vi værner om fællesskabets værdier.
Det vil jeg gerne gøre mig umage med, at Vadehavsskolen kendetegnes ved. Også selv om, det ikke lige sådan står til at måle i en test eller en prøve.

Jeg er sikker på…

  • At en god skole med god undervisning, gode lærere og pædagoger og gode elever er kendetegnet ved netop disse ting.

Vadehavsskolen er mere end en skole, hvor børn tilegner sig faglige færdigheder. Her er det summen af alle ting og relationer, der gør forskellen. Vi gør det sammen hver dag, og på mandag starter det hele igen.

Vadehavsskolen er mere end en skole

Anita Kallesøe Jørgensen, skoleleder